KHÓA 6 CẠNH HONDA

SE35010-KTF-980

Ký hiệu: SE35010-KTF-980

Tương tích: SH150i,PS,DYLAN NẮP TỪ

SE35010-KVG-900

Ký hiệu: SE35010-KVG-900

Tương tích: AIRBLADE 2010