DÂY DẪN XĂNG HONDA

106
17520-KVG-V40

Ký hiệu: 17520-KVG-V40

Tương tích: AIRBLADE 110 (2012)

116
17528-GFM-K00

Ký hiệu: 17528-GFM-K00

Tương tích: LEAD 110

104
17528-KVG-A31

Ký hiệu: 17528-KVG-A31

Tương tích: AIRBLADE 110

120
17528-KZL-E01

Ký hiệu: 17528-KZL-E01

Tương tích: VISION

108
17531-K27-V01

Ký hiệu: 17531-K27-V01

Tương tích: AIRBLADE 125i

102
17531-KWN-901

Ký hiệu: 17531-KWN-901

Tương tích: PCX

128
17570-K03-M51

Ký hiệu: 17570-K03-M51

Tương tích: WAVE 110 RSX (2014)

118
17570-K12-900

Ký hiệu: 17570-K12-900

Tương tích: LEAD 125i

130
17570-K29-901

Ký hiệu: 17570-K29-901

Tương tích: SH MODE

124
17570-K35-V01

Ký hiệu: 17570-K35-V01

Tương tích: PCX 2013

110
17570-KPH-701

Ký hiệu: 17570-KPH-701

Tương tích: FUTURE FI

126
17570-KWN-711

Ký hiệu: 17570-KWN-711

Tương tích: PCX 150 (2012)

114
17570-KWZ-900

Ký hiệu: 17570-KWZ-900

Tương tích: WAVE RSTAT 110

112
17570-KYZ-713

Ký hiệu: 17570-KYZ-713

Tương tích: FUTURE FI (New)